Category

Yazıları / Her Articles
Malevich supreme

Nesne-Sanatçı-Resim İlişkisi Üzerine Derleme

Nesneler, yaşandıkları her an, bireylere düşünme zemini yaratan noktalardır. Bu noktalarda, bazen, daha önce edinilmiş bilgiler ve yaşanılmış duygular da yoğunlaşmaktadır. Her nesne insan için bir engeldir. Bu engel, gözden geçen ve beyine giden bir düşünme, duyma yolunu oluşturur. Eğer birey sanatçıysa, sanat yapıtları, bu yol üzerinde, nereye gidileceğini gösteren işaretler gibidir. İnsanla nesne arasındaki...
Devamı / More

O Çılgın Genç, O Deli İhtiyar

Sanatın bazı alanları için, başlama dönemi, doğrudan doğruya başarıyı etkiler. Çünkü o alanı icra etmek için gereken yapabilme gücünü ve becerisini, fiziksel performansı, belirli yaşlarda kazanmak gerekir; o alanda bir sonuç ortaya konulabilmesi için bedensel yapının, örneğin parmakların yahut kasların, genetik olarak uygun özelliklere sahip olması; fiziksel gelişme süreci tamamlanmadan, o alanın gerektirdiği yapısal özelliklere...
Devamı / More