1954 Ankara doğumludur. 1975’te Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1978’ de Resim Bölümü’ nden mezun olmuştur. 6 yıl MEB’e bağlı Ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yaptı. 1981 yılında Resim-İş Eğitimi Bölümü`ne asistan olarak atandı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü`nün Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlarını tamamladı. 1981’ den beri Gazi üniversitesi Resim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Sanat-Toplum ilişkisini güçlendirmek ve Türkiye’nin güncel sosyal sorunlarına dikkat çekmek amacıyla çeşitli sergiler ve çalıştaylar düzenlemiş, toplumsal projeler içinde yer almıştır. INSEA, IAPMA, AIAP, A+a, UPSD gibi uluslararası derneklere üye olup, BRHD, GÖRSED, SAKÜDER, ANKÜSAD, AGSAD ve Kağıt Sanatçıları Derneği’nin yönetim kurulu üyesidir. 30’ un üzerinde kişisel sergisi açmıştır. İngiltere, İtalya, Avusturya, ABD, Almanya, Ermenistan, Yunanistan Polonya, Belçika’ da sergi ve çalıştaylara katılmıştır. Yurt içinde ve yurt dışında, Resmi ve Özel koleksiyonlar ile müzelerde eserleri yer almaktadır.

Nur Gökbulut

She was born in Ankara, in 1954. She was graduated from Gazi University Training Instutition Department of Turkish Literature in 1975 and Gazi Art Education Department in 1978. She worked in high schools as instructor 6 years. She was appointed to the Painting Department as an assistant in 1981 and she is currently working as Proffesor in the same faculty.

She took part in many competitive and group exhibitions both in Turkey and abroad (UK, US, Japon, France, Italy, Austria, Germany, Belgium, Poland, Greece, Armenia). She opened about thirty solo exhibitions until today. Her works are in both official and private collections in Turkey and abroad. She is member of international fine arts associations such as: UPSD, AIAP , IAPMA INSEA, SEDER, GÖRSED and BRHD. She was awarded in paiting competitions such as: 1988 Gençlik ve Spor Bak. B.T.G.M., 1989 Ordu Valiliği, 1989 Kültür Bakanlığı Mevlana, 1993 and 1996 13. and 16. Günümüz Sanatçıları, 1995 Ankara Üniversitesi 50. Yıl Resim Yarışması, 1995 and 2001 56. ve 62. Devlet Resim Heykel Sergileri, 1999 Adana Çimento, 2006 and 2007 6. ve 7. Şefik Bursalı.

Ödüller

Şefik Bursalı Resim Yarışması 2007

Şefik Bursalı Resim Yarışması 2006

62. Devlet Resim Heykel Sergisi 2001

Adana Çimento Resim Yarışması, Mansiyon 1999

16. Günümüz Sanatçıları Resim Yarışması 1996

56. Devlet Resim Heykel Sergisi 1995

Ankara Üniversitesi 50. Yıl Resim Yarışması 1995

13. Günümüz Sanatçıları Resim Yarışması 1993

Ordu Valiliği Resim Yarışması, Mansiyon 1989

Kültür Bakanlığı Mevlana Resim Yarışması, Mansiyon 1989

G. Spor Bak. B.T.G.M. Resim Yarışması, Mansiyon 1988

Nur Gökbulut

nur gökbulut, uzun tablo

Awards

Şefik Bursalı Art Competition 2007

Şefik Bursalı Art Competition 2006

62nd State Painting and Sculpture Exhibition 2001

Adana Cement Art Competition, Honorable Mention 1999

16th Contemporary Artists Art Competition 1996

56th State Painting and Sculpture Exhibition 1995

Ankara University 50th Anniversary Art Competition 1995

13rd Contemporary Artists Art Competition 1993

Ordu Governorship Art Com., Honorable Mention 1989

Ministry of Culture Mevlana Art Comp.,Honr. Mention 1989

Ministry of Sport, B.T.G.M. Art Comp., Honr. Mention 1988