Zamanlı Yorumlama

“Zamanlı Yorumlama”
TÜKM
100×100 cm
1990

Nur Gökbulut, Zamanlı Yorumlama, TÜKM 100x 100 cm, 1990