Sarı Karanlık

“Sarık Karanlık”
TÜAB
25×25 cm
2017