Çintemani

“Çintemani”
Karışık Malzeme
40x40cm
2015